Promoting the general archival awareness among the people & to facilitate a user friendly interaction with the scholarly community.

અમારા વિષે

અમે કોણ છીએ

અભિલેખાગાર, ગુજરાતના તથા દેશી રાજ્યોના સમયના રેકોર્ડનો ભંડાર છે. વિદ્વાનો, ઇતિહાસ​​વિદો, સંશોધકોના અભ્યાસ માટે આધારભુત માધ્યમ છે. તથા વર્તમાન અને ભ​વિષ્યની પેઢી માટે ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિને ઉજાગર કર​વા માટેનો મહત્વનો સ્ત્રોત છે.

શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રી,
ગુજરાત સરકાર

શ્રી રાજેન્દ્ર સૂર્યપ્રસાદ ત્રિવેદી
શ્રી રાજેન્દ્ર સૂર્યપ્રસાદ ત્રિવેદી

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને વિભાગ; સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિ, સરકારી. ગુજરાત

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ,આઈએએસ

સચિવ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી કૌશિક. એ. શાહ
શ્રી કૌશિક. એ. શાહ

નિયામક, ઈ.ચા.
નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર

backtotop