Promoting the general archival awareness among the people & to facilitate a user friendly interaction with the scholarly community

Promoting the general archival awareness among the people &
to facilitate a user friendly interaction with the scholarly community

Promoting the general archival awareness among the people & to facilitate a user friendly interaction with the scholarly community

Promoting the general archival awareness among the people &
to facilitate a user friendly interaction with the scholarly community.

Promoting the general archival awareness among the people & to facilitate a user friendly interaction with the scholarly community

Promoting the general archival awareness among the people & to facilitate a user friendly interaction with the scholarly community

1
1
1

અમારા વિષે

અમે કોણ છીએ

અભિલેખાગાર, ગુજરાતના તથા દેશી રાજ્યોના સમયના રેકોર્ડનો ભંડાર છે. વિદ્વાનો, ઇતિહાસ​​વિદો, સંશોધકોના અભ્યાસ માટે આધારભુત માધ્યમ છે. તથા વર્તમાન અને ભ​વિષ્યની પેઢી માટે ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિને ઉજાગર કર​વા માટેનો મહત્વનો સ્ત્રોત છે. રાજ્યોની પુનઃગઠનની પ્રક્રિયામાં ૧ લી મે, ૧૯૬૦ થી ગુજરાત રાજ્ય અસ્‍તિત્‍વમાં આવ્‍યું. મુંબઇ રાજ્યમાંથી અલગ થયા પછી દશ વર્ષ સુધી ગુજરાતમાં રાજ્ય અભિલેખાગાર અંગેનું વ્‍યવસ્‍થાતંત્ર ન હતું.

શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માન. મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ
શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને વિભાગ; સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

શ્રી સી વી સોમ.આઈએએસ
શ્રી સી વી સોમ. આઈએએસ

અગ્રસચિવશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

dumy
શ્રી એચ.જી રાઠવા

નિયામક, ઈ.ચા.
નિયામકશ્રી, અભિલેખાગાર

backtotop